Kenmerken OASE Lamellen

Oase isolatie

De K-waarde van het rolluik profiel OASE CLASSIC in PVC is 2,65 W/m²K.
De K-waarde van het rolluik profiel OASE CLASSIC in Polycarbonaat is 2,74 W/m²K.

De K-waarde, ook wel U-waarde of Psi-waarde genoemd, drukt de hoeveelheid warmte uit die, per uur, per 1 m² en per graad temperatuurverschil, tussen beide ruimtes uitgewisseld wordt.

De waarde geeft dus de mate van isolatie aan: een hoge K-waarde betekent een slechte isolatiefactor.

 

 

 

De OASE CLASSIC lamellen zijn 14 mm dik en zorgen voor een goede isolatie van het zwembadwater. De lucht in de lamellen vormt de basis voor de isolatie.

De OASE DELUXE anti-algen lamellen zijn 16 mm dik en zorgen voor een nog betere isolatie van het zwembadwater.

De grote troef van OASE DELUXE anti-algen is dat het profiel de volledige oppervlakte isoleert. Dit heeft als gevolg dat het rendement 25 % hoger  is dan het rendement van het OASE CLASSIC profiel.

Dit is één van de redenen waarom er een grote vraag is van de klant voor het nieuwe OASE DELUXE anti-algen profiel.

Oase Zonne-energie

De OASE CLASSIC lamellen zijn leverbaar in transparante PVC en Polycarbonaat uitvoering. Door hun uniek scharnier zijn de OASE DELUXE anti-algen lamellen enkel leverbaar in Polycarbonaat.

De zonnestralen verwarmen de lucht in de transparante profielen (serre-effect) en die staan hun warmte af aan het onderliggende water. De zwarte onderkant van het profiel trekt nog meer warmte aan en verhindert de algengroei onder het profiel.

 

 

 

De OASE CLASSIC lamellen hebben een goed solar rendement.

MAAR !!

De OASE DELUXE anti-algen lamellen hebben een solar rendement dat 25% hoger ligt dan de OASE CLASSIC lamellen. Door hun 4de kamer verwarmen zij de totale oppervlakte onder het profiel.

Dit legt uit waarom er een grote vraag is van de klant voor het nieuwe OASE DELUXE anti-algen profiel.

Oase Profielen

De profielen werden speciaal ontwikkeld voor zwembadafdekkingen. De bovenkant van het profiel zorgt voor een snelle afdruip van het water, zodat kalkafzetting voorkomen wordt. De onderkant van het profiel is vlak om de lamel een extra grote draagkracht te geven en het optimaal te laten rusten (afkoelen) op het zwembadwater. Op de uiteinden zijn einddoppen gelijmd die verhinderen dat de profielen lateraal verschuiven. Ze zorgen tevens ook voor een waterdichte afsluiting, wat zorgt voor maximalisatie van het drijfvermogen.

Transparante lamellen zorgen voor een solar effect. Door de zon wordt de lucht in de holle kamers van het profiel verwarmd en geeft zijn warmte af aan het onderliggende zwembadwater (veranda-effect).

Onderaan zijn de profielen zwart om enerzijds nog beter de warmte aan te trekken en anderzijds om algenvorming te voorkomen.

Algenvorming ontstaat door fotosynthese (licht en warmte). Op zonnige dagen kan het solar profiel het zwembadwater tot 4°C extra verwarmen.

Lamellen ProfielenLamellen ProfielenLamellen ProfielenLamellen Profielen

Oase Scharnieren

Oase Anti-algen

Lamellen ProfielenAnti-algen scharnier omdat de bovenkant van de haak zwart is.

Algen groeien nu eenmaal enkel bij de combinatie van licht en warmte (fotosynthese).

Oase Veiligheid

Lamellen ProfielenVeiligheidsscharnier omdat het enkel in 1 richting buigt.

Als er gewicht op het profiel valt, dan buigt deze niet door. Het profiel kan ook in een uitzonderlijke breedte van 83mm aangeboden worden met een dikte van 16mm.

Oase Flexibel

Lamellen ProfielenFlexibel scharnier omdat het in 2 richtingen buigt.

Als er een gewicht op het profiel valt, dan zal het meer doorbuigen. Het profiel kan bovendien enkel in een breedte van 60 mm aangeboden worden met een dikte van 14 mm.

Soepele materialen

Scharnieren in soepele PVC kunnen gemakkelijker openscheuren en worden onder invloed van het water en chemicaliën op termijn poreus.

Door het gebruik van weekmakers is de UV-bestendigheid van een soepel materiaal beduidend kleiner dan van hard PVC.

Deze scharnieren zijn dus heel gevoelig aan warmte.

Oase Veiligheid

Veiligheid

Om de veiligheid tegen verdrinking te verzekeren brengen wij altijd duidelijk naar voor dat het aangeraden is om handgrepen of een uitsprong (min. 100 mm aan iedere kant bad) te hebben onder het rolluik. Bij onderdompeling zullen de handrails of de uitsprong de lamellen ondersteunen.

Veiligheid

Teneinde te verhinderen dat kinderen de rolluik-lamellen achteruit kunnen duwen en om meer draagvermogen te scheppen in de voorste hoeken van het zwembad is een slot op verschillende plaatsen vooraan aan het rolluik noodzakelijk.

Veiligheid

Om nog meer veiligheid te kunnen waarborgen:

biedt OASE automatic pool covers lamellen aan met een speciale breedte van 83 mm in plaats van 60 mm. Het spreekt vanzelf dat deze lamellen veel meer drijfvermogen hebben.

Veiligheid

Deze lamellen zijn bijkomend uitgerust met een speciaal veiligheidsscharnier. De lamel kan maar in 1 richting buigen en hierdoor wordt het drijfvermogen optimaal.

Veiligheid

In de winter is het aangeraden een winterzeil te plaatsen over het zwembad. Bij zeer koude temperaturen kunnen de lamellen broos worden en lijkt het ons logisch dat het winterzeil nog meer veiligheid biedt.

Veiligheid

De NF (Normes Françaises) zeggen dat zwembadrolluiken in bepaalde uitvoeringen ook veilig kunnen zijn zonder handgrepen of uitsprong onder het rolluik.

Op aanvraag: lamellen 60 mm en/of 83 mm: De lamellen worden dan uit een welbepaalde grondstof gemaakt. Ze werden goedgekeurd door een Franse keurings- instelling. Het rolluik dient ook hier vooraan vergrendeld te worden.

Maar vergeet nooit: Uw zwembadrolluik vervangt niet uw verantwoordelijkheid. Zij kan de waakzaamheid van een verantwoordelijke volwassene niet vervangen die de wezenlijke factor voor de bescherming van de kinderen blijft.

Oase Onderhoud

De lamellen mogen niet rechtstreeks aan de zon blootgesteld worden wanneer ze niet in contact zijn met het water. Dit geldt in het bijzonder voor de transparante solar PVC lamellen.

Men kan de duurzaamheid van de lamellen verlengen door onnodige lasten te vermijden. Wees voorzichtig bij het transporteren van de lamellen.

Tijdens de winter kan men de lamellen ofwel oprollen op de as, ofwel op het water laten.

Rolt u het rolluik op tijdens de winter, dan is het rolluik – bij gebruik van een winterzeil over het zwembad – minder blootgesteld aan de slechte weersomstandigheden.

Haalt u het water uit het zwembad, leg dan de rol van het rolluik vast met een koord en zorg ervoor dat de lamellen niet rechtstreeks in contact komen met de zonnestralen. Wanneer het rolluik voor lange tijd opgerold wordt (bv tijdens de winter) zorg er dan voor dat er zich geen bladeren of takken nestelen in de rol. Door het gewicht zou er zich verstening of aftekening kunnen voordoen.

Het is vanzelfsprekend dat er op een vastgevroren rolluik niet geschaatst mag worden. Men mag het rolluik niet in werking stellen wanneer er ijsblokken op of onder het rolluik liggen.

Lamellen Profielen
Vele klanten klagen over de algenvorming in de scharnieren van transparante solar lamellen. Het is een hels karwei om de algen uit het scharnier te houden.

Maar OASE automatic pool covers heeft  de oplossing voor u ! Geen klachten meer!

Met onze nieuwe OASE DELUXE anti-algen lamellenscharnier, voorkomt men algenvorming in het scharnier. Algen groeien met licht en warmte. Voorkomt men lichtinval in het scharnier, dan voorkomt men ook algengroei.

Bovenstaande kleuren zijn druktechnisch weergegeven, en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.